2. Πυλώνες

2. Πυλώνες

Πυλώνες μονής ή διπλής όψεως, φωτεινοί και μη, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για την σήμανση εξωτερικού χώρου εταιριών.

Πυλώνες Τοτέμ μικρού μεγέθους πομπέ τύπου για εισόδους εταιριών ως και κατευθυντήριες επιγραφές.

Πυλώνες led υψηλής φωτεινότητας και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για μεγαλύτερη οπτική προβολή και με την δυνατότητα ενσωμάτωσης επιγραφών κυλιόμενων μηνυμάτων, θερμοκρασία, ημερομηνία και ώρα.