13. Επιγραφές Αυτοκινήτου

13. Επιγραφές Αυτοκινήτου

Φιλοτέχνηση αυτοκινήτων ολικής κάλυψης και μερικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη με ψηφιακή εκτύπωση βινυλίου, με αυτοκόλλητα  γράμματα  βινυλίου και με διάτρητη ψηφιακή εκτύπωση βινυλίου για την κάλυψη των παραθύρων.

Φιλοτέχνηση παραθύρων με μεμβράνες ηλιοπροστασίας πάντως καιρού.